HÌNH THỨC THANH TOÁN

Hình thức thanh toán: 

- Thanh toán lần 1 : Đặt cọc thiết kế

- Thanh toán lần 2: Đặt cọc 50% giá trị HĐ

- Thanh toán Lần 3: hết số tiền còn lại theo bảng nghiệm thu thực tế.

* lưu ý:

- Lần thanh toán cuối cùng NVKD phải có bản nghiệm thu khối lượng chính xác từng hạng mục cụ thể.

- Nếu khách thanh toán bằng tiền mặt NVKD phải có “Phiếu Thu “ liên 2 cho khách hàng. ( có ảnh mẫu )

null

null

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG: 

Số tài khoản: 8899996666

Tên: Mai Thanh Hoàn

Chi nhánh: Hà Thành

HỆ THỐNG SHOWROOM HPRO

TỰ THIẾT KẾTỰ THIẾT KẾSO SÁNHSO SÁNH
ZaloMess